ไอติมหลอด

147      40
 
Creative Commons License
ไอติมหลอด ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มาแต่ ห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.
ชื่อเรื่อง : ไอติมหลอด
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : บันทึกภาพและรวบรวมโดย ยศยาดา สิทธิวงษ์
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ไอติมหลอด
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ยศยาดา สิทธิวงษ์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
ยศยาดา สิทธิวงษ์. (2561). ไอติมหลอด, 27 มีนาคม 2562. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/126708
ยศยาดา สิทธิวงษ์. (2561). "ไอติมหลอด". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/126708. (27 มีนาคม 2562)
ยศยาดา สิทธิวงษ์. "ไอติมหลอด". 27 มีนาคม 2562: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/126708.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม (371)
จำนวนผู้เข้าชม (278)
จำนวนผู้เข้าชม (157)

รีวิว : ไอติมหลอด

ไม่พบข้อมูลการรีวิว