วัดมัชฌิมวิทยาราม

2      0
 
Creative Commons License
วัดมัชฌิมวิทยาราม ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มาแต่ ห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.
ชื่อเรื่อง : วัดมัชฌิมวิทยาราม
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : วัดมัชฌิมวิทยาราม เป็นวัดเก่าแก่แห่งหนึ่งที่มีสิม (โบสถ์) แบบสถาปัตยกรรมอีสาน มีภาพวาดฝาผนังฝีมือชาวบ้าน ใช้สีฝุน สีเหลือง เขียว ดำ ขาว และคราม เป็นภาพวาด (ฮูปแต้ม) จากเมืองในวรรณกรรมพื้นบัานอีสาน ส่วนมากเป็นเรืองพระเวสสันดรชาดก และเรื่องราวมักกะลีผล ผนังด้านในไม่มีภาพเขียน มีพระพุทธรูปไม้ ๒ องค์ตั้งอยู่ข้างขวาของพระประธาน ตรงบันไดมีรูปปั้นพญานาค ๒ ตัว บันทึกภาพและรวบรวมโดย ยศยาดา สิทธิวงษ์
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ขอนแก่น, วัดมัชฌิมวิทยาราม, วัดกลางบ้านลาน, สถานที่ท่องเที่ยวขอนแก่น
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ยศยาดา สิทธิวงษ์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
ยศยาดา สิทธิวงษ์. (2561). วัดมัชฌิมวิทยาราม, 27 มีนาคม 2562. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/127087
ยศยาดา สิทธิวงษ์. (2561). "วัดมัชฌิมวิทยาราม". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/127087. (27 มีนาคม 2562)
ยศยาดา สิทธิวงษ์. "วัดมัชฌิมวิทยาราม". 27 มีนาคม 2562: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/127087.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : วัดมัชฌิมวิทยาราม

ไม่พบข้อมูลการรีวิว