ตีเครื่องเงิน วัดศรีสุพรรณ ตอนที่ 10 การดุลและการต้มชัน

ข้อมูลผลงาน

  25      28     
 
Creative Commons License
ตีเครื่องเงิน วัดศรีสุพรรณ ตอนที่ 10 การดุลและการต้มชัน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  ตีเครื่องเงิน วัดศรีสุพรรณ ตอนที่ 10 การดุลและการต้มชัน
คำอธิบาย :  สอนการตีเครื่องเงิน จากวัดศรีสุพรรณ จ.เชียงใหม่
ติดตามชมสื่อการสอน ตอนอื่นๆ ได้ดังนี้
ตอนที่ 1 ประวัติและความเป็นมา
https://oer.learn.in.th/search_detail/result/136972

ตอนที่ 2 ประวัติและการชมสถานที่ในวัด
https://oer.learn.in.th/search_detail/result/136973

ตอนที่ 3 พาชมสถานที่ในวัด
https://oer.learn.in.th/search_detail/result/136974

ตอนที่ 4 การหลอมเงินและตีขึ้นรูป
https://oer.learn.in.th/search_detail/result/136975

ตอนที่ 5 แนะนำอุปกรณ์และการดุลลายด้านใน
https://oer.learn.in.th/search_detail/result/136976

ตอนที่ 6 การดุลลายด้านนอก
https://oer.learn.in.th/search_detail/result/136977

ตอนที่ 7 การดุลลายนอกและการขัด
https://oer.learn.in.th/search_detail/result/136978

ตอนที่ 8 การขัดและการสรุปแบบโบราณ
https://oer.learn.in.th/search_detail/result/136979

ตอนที่ 9 การทำเครื่องเงินแบบประยุกต์การเดินแส้นและเผา
https://oer.learn.in.th/search_detail/result/136980

ตอนที่ 10 การดุลและการต้มชัน
https://oer.learn.in.th/search_detail/result/136981

ตอนที่ 11 การเก็บรายละเอียดและการติดตั้ง
https://oer.learn.in.th/search_detail/result/136982
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   The Team 1990
คำสำคัญ :   ดุลลาย, วัดศรีสุพรรณ, ตีเครื่องเงิน, ต้มข้น, ภูมิปัญญา, เครื่องเงิน, เชียงใหม่, หลอม, พระอุโบสถเงิน, ขึ้นรูป
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   คลิปการเรียนรู้, VDO Clip

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (345.78 MB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง