วีดิทัศน์เกมบันไดงู

5,247      640
 

Public Domain : PD


 
ชื่อเรื่อง : วีดิทัศน์เกมบันไดงู
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : วีดิทัศน์เกมบันไดงู
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ไอทีตามพระราชดำริ, สื่อการเรียนการสอน, เตรียมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ, เกม, ภัยพิบัติ, ธรณี, เกมบันไดงู
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   มนธิดา สีตะธนี, พลเชาว์ ดำรงค์, ธัญญ์ณัช บุษบงค์, ถาวร เจริญดี, บุหงา กาญจนโรมนต์, ปรีชา สายทอง, จุฑาดา ชุมเกษียน, ปิ่นศักดิ์ชุมเกษียน, เพชราภรณ์ เอื้อวิทยาศุภร, พรเพ็ญ เถียรถาวร
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ปฐมวัย, ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   VDO Clip, คลิปการเรียนรู้
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, มนธิดา สีตะธนี, พลเชาว์ ดำรงค์, ธัญญ์ณัช บุษบงค์, ถาวร เจริญดี, บุหงา กาญจนโรมนต์, ปรีชา สายทอง, จุฑาดา ชุมเกษียน, ปิ่นศักดิ์ชุมเกษียน, เพชราภรณ์ เอื้อวิทยาศุภร, พรเพ็ญ เถียรถาวร. (2559). วีดิทัศน์เกมบันไดงู, 4 มีนาคม 2559. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/13791
โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, มนธิดา สีตะธนี, พลเชาว์ ดำรงค์, ธัญญ์ณัช บุษบงค์, ถาวร เจริญดี, บุหงา กาญจนโรมนต์, ปรีชา สายทอง, จุฑาดา ชุมเกษียน, ปิ่นศักดิ์ชุมเกษียน, เพชราภรณ์ เอื้อวิทยาศุภร, พรเพ็ญ เถียรถาวร. (2559). "วีดิทัศน์เกมบันไดงู". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/13791. (4 มีนาคม 2559)
โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, มนธิดา สีตะธนี, พลเชาว์ ดำรงค์, ธัญญ์ณัช บุษบงค์, ถาวร เจริญดี, บุหงา กาญจนโรมนต์, ปรีชา สายทอง, จุฑาดา ชุมเกษียน, ปิ่นศักดิ์ชุมเกษียน, เพชราภรณ์ เอื้อวิทยาศุภร, พรเพ็ญ เถียรถาวร. "วีดิทัศน์เกมบันไดงู". 4 มีนาคม 2559: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/13791.


รีวิว : วีดิทัศน์เกมบันไดงู

ไม่พบข้อมูลการรีวิว