คู่มือการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

ข้อมูลผลงาน

  175      155     
 
Creative Commons License
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  คู่มือการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
คำอธิบาย :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
คำสำคัญ :   คู่มือ, โรงเรียน, งานธุรการ, การปฏิบัติ
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   กฎหมาย ระเบียบ, หนังสือ