ระบายสี... คน... ในองค์ประกอบ​งาน​สถาปัตย์​กัน

ข้อมูลผลงาน

  98      32     
 
Creative Commons License
ระบายสี... คน... ในองค์ประกอบ​งาน​สถาปัตย์​กัน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  ระบายสี... คน... ในองค์ประกอบ​งาน​สถาปัตย์​กัน
คำอธิบาย :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สมบูรณ์​ เคหา​รมย์
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   เมืองมนต์สีธงไทย
คำสำคัญ :   วาดรูป, สีน้ำ, ระบายสี, ศิลปะ
URL :   https://www.facebook.com/aodtoo
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   Resource Review, ภาพเคลื่อนไหว, VDO Clip