วาดรูปโบสถ์​อัสสัมชัญ​บาง​รัก​

ข้อมูลผลงาน

  35      19     
 
Creative Commons License
วาดรูปโบสถ์​อัสสัมชัญ​บาง​รัก​ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  วาดรูปโบสถ์​อัสสัมชัญ​บาง​รัก​
คำอธิบาย :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สมบูรณ์​ เคหา​รมย์
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   เมืองมนต์สีธงไทย
คำสำคัญ :   ศิลปะ, สีน้ำ, ระบายสี, วาดรูป
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   Resource Review, ภาพเคลื่อนไหว, VDO Clip