VDO การสาธิตทำเทียนอบขนม #1

1,209      463
 
Creative Commons License
VDO การสาธิตทำเทียนอบขนม #1 ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : VDO การสาธิตทำเทียนอบขนม #1
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : เป็นขั้นตอนการซักด้ายฝ้าย เพื่อทำไส้เทียน
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : งานทำมือ, เครื่องหอมไทยเดิม, เครื่องหอม, เทียน, เทียนอบขนม
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : อรรคภพ ทองตะนาว
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   สันติ สวนศรี, วิบูลย์ ไพโรจน์ฤทธิ์, สุรพล เดชธำรงวัฒน์, นิศารัตน์ เอกรักษา, ปภัสพงศ์ สุภาพพันธุ์, ทองตะนาวเครื่องหอมไทยเดิม
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, วิทยาศาสตร์, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   คลิปการเรียนรู้, Flash Clip, ภาพเคลื่อนไหว, VDO Clip, Resource Review
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
อรรคภพ ทองตะนาว, สันติ สวนศรี, วิบูลย์ ไพโรจน์ฤทธิ์, สุรพล เดชธำรงวัฒน์, นิศารัตน์ เอกรักษา, ปภัสพงศ์ สุภาพพันธุ์, ทองตะนาวเครื่องหอมไทยเดิม. (2563). VDO การสาธิตทำเทียนอบขนม #1, 29 กุมภาพันธ์ 2563. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/140419
อรรคภพ ทองตะนาว, สันติ สวนศรี, วิบูลย์ ไพโรจน์ฤทธิ์, สุรพล เดชธำรงวัฒน์, นิศารัตน์ เอกรักษา, ปภัสพงศ์ สุภาพพันธุ์, ทองตะนาวเครื่องหอมไทยเดิม. (2563). "VDO การสาธิตทำเทียนอบขนม #1". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/140419. (29 กุมภาพันธ์ 2563)
อรรคภพ ทองตะนาว, สันติ สวนศรี, วิบูลย์ ไพโรจน์ฤทธิ์, สุรพล เดชธำรงวัฒน์, นิศารัตน์ เอกรักษา, ปภัสพงศ์ สุภาพพันธุ์, ทองตะนาวเครื่องหอมไทยเดิม. "VDO การสาธิตทำเทียนอบขนม #1". 29 กุมภาพันธ์ 2563: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/140419.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม (12,523)
จำนวนผู้เข้าชม (4,129)

รีวิว : VDO การสาธิตทำเทียนอบขนม #1

ไม่พบข้อมูลการรีวิว