สาระวิทย์ ฉบับที่ 66 , เดือน กันยายน 2561

540      658
 
Creative Commons License
สาระวิทย์ ฉบับที่ 66 , เดือน กันยายน 2561 ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : สาระวิทย์ ฉบับที่ 66 , เดือน กันยายน 2561
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : เรื่องจากปก: MiniiScan : เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก ตรวจหาขอบเขตทางรังสีของชิ้นเนื้อเต้านมในห้องผ่าตัดเครื่องแรกของโลก ฝีมือนักวิจัยไทย
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : MiniiScan, sarawit, สาระวิทย์
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   หนังสือ, บทความ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : https://www.nstda.or.th/sci2pub/sarawit/index.html
URL :
:
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. (2562). สาระวิทย์ ฉบับที่ 66 , เดือน กันยายน 2561, 25 มิถุนายน 2562. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/142709
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. (2562). "สาระวิทย์ ฉบับที่ 66 , เดือน กันยายน 2561". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/142709. (25 มิถุนายน 2562)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. "สาระวิทย์ ฉบับที่ 66 , เดือน กันยายน 2561". 25 มิถุนายน 2562: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/142709.


รีวิว : สาระวิทย์ ฉบับที่ 66 , เดือน กันยายน 2561

ไม่พบข้อมูลการรีวิว