ตุง หรือ ธุงใยแมงมุม

3,082      586
 
Creative Commons License
ตุง หรือ ธุงใยแมงมุม ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : ตุง หรือ ธุงใยแมงมุม
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : ธุงใยแมงมุม เป็นสัญลักษณ์ของความเชื่อเกี่ยวกับโชคลางของชาวอีสาน และประเทศอื่น ๆ ในดินแดนอุษาคเนย์ ซึ่งมีความเชื่อพื้นฐานจากวัฒนธรรมของผี พราหมณ์และพุทธ ที่หลอมรวมเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นของภูมิภาค ตุงใยแมงมุม มีทั้งแบบสี่ด้านหรือหกด้าน ทำมาจากเส้นไหมหรือเส้นด้ายที่มีหลากหลายสีสันมัดกับไม้ไผ่ที่เหลาแล้ว แต่จะกำหนดขนาด มัดและม้วนจนเป็นวงรอบคล้ายใยแมงมุมที่โยงไปโยงมา การที่แมงมุมมีใยนี่เองที่ชาวบ้านใช้แทนการเชื่อมโยงวิญญาณ บุญกุศล ไปสู่ภพหลังความตายได้ โดยเป้าหมายคือสวรรค์นั่นเอง เมื่อเสร็จแล้วก็นำมาร้อยเข้าด้วยกันกลายเป็นสายเดียวกันหรือตามรูปแบบต่างๆ ที่ออกแบบให้สวยงาม แล้วนำไปตกแต่งมณฑลพิธีหรือพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ตุงใยแมงมุม, ความเชื่อ
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ขนิษฐา ทุมมากรณ์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : https://isaanrecord.com/2019/04/02/isaan-believe-culture/
URL :
:
ขนิษฐา ทุมมากรณ์, สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. (2562). ตุง หรือ ธุงใยแมงมุม, 27 มิถุนายน 2562. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/142730
ขนิษฐา ทุมมากรณ์, สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. (2562). "ตุง หรือ ธุงใยแมงมุม". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/142730. (27 มิถุนายน 2562)
ขนิษฐา ทุมมากรณ์, สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. "ตุง หรือ ธุงใยแมงมุม". 27 มิถุนายน 2562: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/142730.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : ตุง หรือ ธุงใยแมงมุม

ไม่พบข้อมูลการรีวิว