อะนาชีด สื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กมุสลิม (ไปละหมาดกันเถอะ)

3,460      692
 
Creative Commons License
อะนาชีด สื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กมุสลิม (ไปละหมาดกันเถอะ) ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : อะนาชีด สื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กมุสลิม (ไปละหมาดกันเถอะ)
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : \"ไปละหมาดกันเถอะ\" เป็นหนึ่งในผลงานวีซีดี \"อะนาชีด สื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กมุสลิม\" สื่อเสริมการเรียนรู้อิสลามศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : สื่อเสริมการเรียนรู้อิสลามศึกษา, อิสลามศึกษา, อะนาชีด, ไปละหมาดกันเถอะ, ละหมาด
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2558). อะนาชีด สื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กมุสลิม (ไปละหมาดกันเถอะ), 17 กันยายน 2558. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/1429
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2558). "อะนาชีด สื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กมุสลิม (ไปละหมาดกันเถอะ)". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/1429. (17 กันยายน 2558)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. "อะนาชีด สื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กมุสลิม (ไปละหมาดกันเถอะ)". 17 กันยายน 2558: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/1429.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : อะนาชีด สื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กมุสลิม (ไปละหมาดกันเถอะ)

ไม่พบข้อมูลการรีวิว