สาระวิทย์ ฉบับที่ 76 , เดือน กรกฎาคม 2562

ข้อมูลผลงาน

  285      214     
 
Creative Commons License
สาระวิทย์ ฉบับที่ 76 , เดือน กรกฎาคม 2562 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  สาระวิทย์ ฉบับที่ 76 , เดือน กรกฎาคม 2562
คำอธิบาย :  เรื่องจากปก : “เทคโนโลยีโครงข่ายเซนเซอร์ร่างกาย” นวัตกรรมเพื่อผู้สูงวัยในศตวรรษที่ 21

บทความพิเศษ : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสาหร่ายของไทย

ระเบียงข่าว วิทย์-เทคโนฯ ไทย :

· แผ่นรองฝ่าเท้าเฉพาะบุคคล

· ฤทธิ์บรรเทาอาการนอนไม่หลับของเมล็ดผักกาดหอม

หน้าต่างข่าว วิทย์-เทคโนฯ โลก : งานวิจัยชี้ "เปิดไฟนอน" อาจทำให้รอบเอวเพิ่ม
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ทั่วไป, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
คำสำคัญ :   Sarawit, สาระวิทย์
URL :   https://www.nstda.or.th/sci2pub/sarawit
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   หนังสือ, บทความ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (2.63 MB)