การทำบุหงารำไป ตอนที่ 1 เปิดรายการ

ข้อมูลผลงาน

  156      25     
 
Creative Commons License
การทำบุหงารำไป ตอนที่ 1 เปิดรายการ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  การทำบุหงารำไป ตอนที่ 1 เปิดรายการ
คำอธิบาย :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
คำสำคัญ :   ภูมิปัญญาชาวบ้าน, บุหงาสราญรมย์, บุหงารำไป, โครงการพระราชดำริ, ศาสตร์พระราชา, ดอกไม้ของพระราชา
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   VDO Clip

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (66.25 MB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง