แกงเหลือง (แกงส้ม) ยอดมะพร้าว

ข้อมูลผลงาน

  10      7     
 
Creative Commons License
แกงเหลือง (แกงส้ม) ยอดมะพร้าว is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  แกงเหลือง (แกงส้ม) ยอดมะพร้าว
คำอธิบาย :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์
คำสำคัญ :   อาหารใต้, ยอดมะพร้าว, แกงส้ม, แกงเหลือง, สุราษฎร์ธานี
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (63.42 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง