แกงเหลืองยอดมะพร้าว ออดิบ (คูน) กับปลากระบอก

ข้อมูลผลงาน

  30      25     
 
Creative Commons License
แกงเหลืองยอดมะพร้าว ออดิบ (คูน) กับปลากระบอก is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  แกงเหลืองยอดมะพร้าว ออดิบ (คูน) กับปลากระบอก
คำอธิบาย :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์
คำสำคัญ :   ยอดมะพร้าว, สุราษฎร์ธานี, อาหารใต้, ออดิบ, แกงเหลือง
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (66.80 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง