พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกัมพูชา

ข้อมูลผลงาน

  114      903     
 
Creative Commons License
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกัมพูชา is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกัมพูชา
คำอธิบาย :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์
คำสำคัญ :   Garuda, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกัมพูชา, Phanom Penh, howdah, sculpture, รูปแกะสลัก, ประติมากรรม, Apsara, សារមន្ទីរជាតិ, อัปสร, กูบ, National Museum of Cambodia, พนมเปญ, สัปคับ
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ