กุ้ง ปลาหมึก ชุบแป้งทอด

ข้อมูลผลงาน

  17      18     
 
Creative Commons License
กุ้ง ปลาหมึก ชุบแป้งทอด is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  กุ้ง ปลาหมึก ชุบแป้งทอด
คำอธิบาย :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์
คำสำคัญ :   Khmer, Phanom Penh, Mer Kmek Restuarant, Kingdom of Cambodia, Cambodia cuisine, Cambodia food, อาหารเขมร, Kampuchea
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (91.99 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง