ขนมบัวลอยโรยงาไม่มีไส้

ข้อมูลผลงาน

  44      30     
 
Creative Commons License
ขนมบัวลอยโรยงาไม่มีไส้ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  ขนมบัวลอยโรยงาไม่มีไส้
คำอธิบาย :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์
คำสำคัญ :   Mer Kmek Restuarant, Kampuchea, Cambodia cuisine, Cambodia food, Phanom Penh, อาหารเขมร, Khmer, Kingdom of Cambodia
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (45.14 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง