หนอนผีเสื้อ

3,141      4,294
 
Creative Commons License
หนอนผีเสื้อ ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : หนอนผีเสื้อ
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : หนอนผีเสื้อ, Caterpillars, หนอนแก้ว, ผีเสื้อ
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : พรทิพย์ วรกุล
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
พรทิพย์ วรกุล. (2562). หนอนผีเสื้อ, 12 กรกฎาคม 2562. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/145480
พรทิพย์ วรกุล. (2562). "หนอนผีเสื้อ". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/145480. (12 กรกฎาคม 2562)
พรทิพย์ วรกุล. "หนอนผีเสื้อ". 12 กรกฎาคม 2562: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/145480.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม (5,544)
จำนวนผู้เข้าชม (4,590)
จำนวนผู้เข้าชม (2,056)

รีวิว : หนอนผีเสื้อ

ไม่พบข้อมูลการรีวิว