เรือรูปสัตว์ที่ใช้ในขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

ข้อมูลผลงาน

  603      189     
 
Creative Commons License
เรือรูปสัตว์ที่ใช้ในขบวนพยุหยาตราทางชลมารค is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  เรือรูปสัตว์ที่ใช้ในขบวนพยุหยาตราทางชลมารค
คำอธิบาย :  เรือรูปสัตว์ที่ใช้ในขบวนพยุหยาตราทางชลมารค มีจำนวน ๔ คู่ ๘ ลำ จัดอยู่ในประเภทเรือเหล่าแสนยากรประเภทเรือรูปสัตว์ เดิมนั้นสร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ ๑ ได้แก่

๑. เรืออสุรวายุภักษ์ อยู่ตำแหน่งฝั่งธนของริ้วขบวน ฝีพายสวมหมวกยันต์สังกะสีสีแดง
๒. เรืออสุรปักษี อยู่ตำแหน่งฝั่งพระนครของริ้วขบวน ฝีพายสวมหมวกยันต์สังกะสีสีดำ
๓. เรือกระบี่ปราบเมืองมาร อยู่ตำแหน่งฝั่งธนของริ้วขบวน ฝีพายสวมหมวกยันต์สังกะสีสีแดง
๔. เรือกระบี่ราญรอนราพณ์ อยู่ตำแหน่งฝั่งพระนครของริ้วขบวน ฝีพายสวมหมวกยันต์สังกะสีสีดำ
๕. เรือพาลีรั้งทวีป อยู่ตำแหน่งฝั่งธนของริ้วขบวน ฝีพายสวมหมวกยันต์สังกะสีสีแดง
๖. เรือสุครีพครองเมือง อยู่ตำแหน่งฝั่งพระนครของริ้วขบวน ฝีพายสวมหมวกยันต์สังกะสีสีดำ
๗. เรือครุฑเหินเห็จ อยู่ตำแหน่งฝั่งธนของริ้วขบวน
๘. เรือครุฑเตร็จไตรจักร อยู่ตำแหน่งฝั่งพระนครของริ้วขบวน ฝีพายสวมหมวกยันต์สังกะสีสีแดง

โดยอยู่ในตำแหน่งฝั่งธน ๔ ลำ ฝั่งพระนคร ๔ ลำ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  Facebook เพจเรือพระราชพิธี
คำสำคัญ :   เรือพาลีรั้งทวีป, เรืออสุรวายุภักษ์, เรือกระบี่ปราบเมืองมาร, เรือสุครีพครองเมือง, เรืออสุรปักษี, เรือพระราชพิธี, เรือกระบี่ราญรอนราพณ์, เรือครุฑเหินเห็จ, เรือครุฑเตร็จไตรจักร
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ