ประเพณีไหลเรือไฟ จ.นครพนม ตอนที่ 1 ประวัติ (1)

455      143
 
Creative Commons License
ประเพณีไหลเรือไฟ จ.นครพนม ตอนที่ 1 ประวัติ (1) ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : ประเพณีไหลเรือไฟ จ.นครพนม ตอนที่ 1 ประวัติ (1)
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : งานประเพณีไหลเรือไฟ จ.นครพนม เป็นการแสดงขบวนเรือไฟที่ยิ่งใหญ่อลังการเหนือลำน้ำโขง ร่วมงานพาข้าวแลง การลอยเรือไฟโบราณเพื่อสะเดาะเคราะห์และขอพร
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ไหลเรือไฟ, อีสาน, ประเพณี, นคนพนม
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   The Team 1990
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   คลิปการเรียนรู้, VDO Clip
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), The Team 1990. (2562). ประเพณีไหลเรือไฟ จ.นครพนม ตอนที่ 1 ประวัติ (1), 30 กรกฎาคม 2562. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/147964
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), The Team 1990. (2562). "ประเพณีไหลเรือไฟ จ.นครพนม ตอนที่ 1 ประวัติ (1)". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/147964. (30 กรกฎาคม 2562)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), The Team 1990. "ประเพณีไหลเรือไฟ จ.นครพนม ตอนที่ 1 ประวัติ (1)". 30 กรกฎาคม 2562: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/147964.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : ประเพณีไหลเรือไฟ จ.นครพนม ตอนที่ 1 ประวัติ (1)

ไม่พบข้อมูลการรีวิว