การจัดทำหมอนขิด ชุมชนบ้านศรีฐาน จ.ยโสธร ตอนที่ 3 การยัดเบาะการเป่าและการห่อ

307      207
 
Creative Commons License
การจัดทำหมอนขิด ชุมชนบ้านศรีฐาน จ.ยโสธร ตอนที่ 3 การยัดเบาะการเป่าและการห่อ ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มา 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : การจัดทำหมอนขิด ชุมชนบ้านศรีฐาน จ.ยโสธร ตอนที่ 3 การยัดเบาะการเป่าและการห่อ
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : 0
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ของที่ระลึก, หมอนขิด, ภูมิปัญญา, อีสาน, อาชีพเสริม, ยโสธร
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   The Team 1990
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   VDO Clip, คลิปการเรียนรู้
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), The Team 1990. (2562). การจัดทำหมอนขิด ชุมชนบ้านศรีฐาน จ.ยโสธร ตอนที่ 3 การยัดเบาะการเป่าและการห่อ, 30 กรกฎาคม 2562. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/148217
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), The Team 1990. (2562). "การจัดทำหมอนขิด ชุมชนบ้านศรีฐาน จ.ยโสธร ตอนที่ 3 การยัดเบาะการเป่าและการห่อ". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/148217. (30 กรกฎาคม 2562)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), The Team 1990. "การจัดทำหมอนขิด ชุมชนบ้านศรีฐาน จ.ยโสธร ตอนที่ 3 การยัดเบาะการเป่าและการห่อ". 30 กรกฎาคม 2562: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/148217.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : การจัดทำหมอนขิด ชุมชนบ้านศรีฐาน จ.ยโสธร ตอนที่ 3 การยัดเบาะการเป่าและการห่อ

ไม่พบข้อมูลการรีวิว