การจัดทำหมอนขิด ชุมชนบ้านศรีฐาน จ.ยโสธร ตอนที่ 4 การตลาดและการจำหน่าย

275      208
 
Creative Commons License
การจัดทำหมอนขิด ชุมชนบ้านศรีฐาน จ.ยโสธร ตอนที่ 4 การตลาดและการจำหน่าย ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มา 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : การจัดทำหมอนขิด ชุมชนบ้านศรีฐาน จ.ยโสธร ตอนที่ 4 การตลาดและการจำหน่าย
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : 0
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ของที่ระลึก, อาชีพเสริม, ภูมิปัญญา, หมอนขิด, อีสาน, ยโสธร
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   The Team 1990
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   คลิปการเรียนรู้, VDO Clip
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), The Team 1990. (2562). การจัดทำหมอนขิด ชุมชนบ้านศรีฐาน จ.ยโสธร ตอนที่ 4 การตลาดและการจำหน่าย, 30 กรกฎาคม 2562. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/148218
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), The Team 1990. (2562). "การจัดทำหมอนขิด ชุมชนบ้านศรีฐาน จ.ยโสธร ตอนที่ 4 การตลาดและการจำหน่าย". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/148218. (30 กรกฎาคม 2562)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), The Team 1990. "การจัดทำหมอนขิด ชุมชนบ้านศรีฐาน จ.ยโสธร ตอนที่ 4 การตลาดและการจำหน่าย". 30 กรกฎาคม 2562: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/148218.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : การจัดทำหมอนขิด ชุมชนบ้านศรีฐาน จ.ยโสธร ตอนที่ 4 การตลาดและการจำหน่าย

ไม่พบข้อมูลการรีวิว