การจัดทำเสื่อกก บ้านแพง จ.มหาสารคาม ตอนที่ 1 ประวัติความเป็นมา

684      236
 
Creative Commons License
การจัดทำเสื่อกก บ้านแพง จ.มหาสารคาม ตอนที่ 1 ประวัติความเป็นมา ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : การจัดทำเสื่อกก บ้านแพง จ.มหาสารคาม ตอนที่ 1 ประวัติความเป็นมา
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : การทอเสื่อกกเป็นภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่นที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณโดยนำเอาต้นกกมาแปรสภาพให้เป็นเส้น ย้อมสีแล้วสานทอให้เป็นแผ่นผืนเพื่อนำมาใช้ปูลาดรองนั่งหรือนอนหรือทำธุรกรรมต่างๆ ตลอดจนทำพิธีกรรมทางศาสนาและความเชื่อต่างๆ การทอเสื่อกกของชาวชุมชนตำบลเขวาใหญ่ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม มีการทำสืบทอดกันมายาวนานนับตั้งแต่แรกเริ่มตั้งหมู่บ้านและถ่ายทอดอารยะธรรมทางปัญญาสืบต่อๆ กันมาทางระบบครอบครัวจากรุ่นสู่รุ่นจนกระทั่งถึงปัจจุบัน
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : อีสาน, เสื่อกก, ภูมิปัญญา, อาชีพเสริม, มหาสารคาม, ของที่ระลึก, บ้านแพง
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   The Team 1990
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   VDO Clip, คลิปการเรียนรู้
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), The Team 1990. (2562). การจัดทำเสื่อกก บ้านแพง จ.มหาสารคาม ตอนที่ 1 ประวัติความเป็นมา, 30 กรกฎาคม 2562. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/148617
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), The Team 1990. (2562). "การจัดทำเสื่อกก บ้านแพง จ.มหาสารคาม ตอนที่ 1 ประวัติความเป็นมา". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/148617. (30 กรกฎาคม 2562)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), The Team 1990. "การจัดทำเสื่อกก บ้านแพง จ.มหาสารคาม ตอนที่ 1 ประวัติความเป็นมา". 30 กรกฎาคม 2562: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/148617.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : การจัดทำเสื่อกก บ้านแพง จ.มหาสารคาม ตอนที่ 1 ประวัติความเป็นมา

ไม่พบข้อมูลการรีวิว