การจัดทำเสื่อกก บ้านแพง จ.มหาสารคาม ตอนที่ 4 การตลาดและการรวมกลุ่ม

503      244
 
Creative Commons License
การจัดทำเสื่อกก บ้านแพง จ.มหาสารคาม ตอนที่ 4 การตลาดและการรวมกลุ่ม ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มา 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : การจัดทำเสื่อกก บ้านแพง จ.มหาสารคาม ตอนที่ 4 การตลาดและการรวมกลุ่ม
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : การทอเสื่อกกเป็นภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่นที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณโดยนำเอาต้นกกมาแปรสภาพให้เป็นเส้น ย้อมสีแล้วสานทอให้เป็นแผ่นผืนเพื่อนำมาใช้ปูลาดรองนั่งหรือนอนหรือทำธุรกรรมต่างๆ ตลอดจนทำพิธีกรรมทางศาสนาและความเชื่อต่างๆ การทอเสื่อกกของชาวชุมชนตำบลเขวาใหญ่ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม มีการทำสืบทอดกันมายาวนานนับตั้งแต่แรกเริ่มตั้งหมู่บ้านและถ่ายทอดอารยะธรรมทางปัญญาสืบต่อๆ กันมาทางระบบครอบครัวจากรุ่นสู่รุ่นจนกระทั่งถึงปัจจุบัน
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : อาชีพเสริม, ของที่ระลึก, อีสาน, มหาสารคาม, ภูมิปัญญา, บ้านแพง, เสื่อกก
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   The Team 1990
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   VDO Clip, คลิปการเรียนรู้
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), The Team 1990. (2562). การจัดทำเสื่อกก บ้านแพง จ.มหาสารคาม ตอนที่ 4 การตลาดและการรวมกลุ่ม, 30 กรกฎาคม 2562. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/148620
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), The Team 1990. (2562). "การจัดทำเสื่อกก บ้านแพง จ.มหาสารคาม ตอนที่ 4 การตลาดและการรวมกลุ่ม". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/148620. (30 กรกฎาคม 2562)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), The Team 1990. "การจัดทำเสื่อกก บ้านแพง จ.มหาสารคาม ตอนที่ 4 การตลาดและการรวมกลุ่ม". 30 กรกฎาคม 2562: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/148620.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : การจัดทำเสื่อกก บ้านแพง จ.มหาสารคาม ตอนที่ 4 การตลาดและการรวมกลุ่ม

ไม่พบข้อมูลการรีวิว