อุปกรณ์แกะสลักเทียนพรรษา

1,906      525
 
Creative Commons License
อุปกรณ์แกะสลักเทียนพรรษา ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : อุปกรณ์แกะสลักเทียนพรรษา
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : อุปกรณ์สำหรับแกะสลักต้นเทียนพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานี ประกอบด้วย มีด ใช้สำหรับตัด เจาะ ขีด หรือแกะสลักขี้ผึ้งหรือต้นเทียนให้เกิดลวดลาย มีหลายขนาด ตะขอเหล็ก ใช้สำหรับเจาะ หรือขูดขี้ผึ้งในบริเวณแคบ ๆ เหล็ดขูด ใช้สำหรับขูดผิวขี้ผึ้งหรือต้นเทียนให้เรียบ สิ่ว ใช้สำหรับเจาะ เซาะขี้ผึ้งหรือต้นเทียนทำให้เกิดลวดลาย มีหลายรูปแบบ เช่น ปลายตัดตรง ปลายตัดโค้ง ปลายตัดเฉียง
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : การแกะสลักเทียน, ต้นเทียนพรรษา, เทียนพรรษาประเภทแกะสลัก, อุบลราชธานี
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ขนิษฐา ทุมมากรณ์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   คณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค, สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : http://www.esanpedia.oar.ubu.ac.th/esaninfo/?p=4870
URL :
:
ขนิษฐา ทุมมากรณ์, คณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค, สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. (2562). อุปกรณ์แกะสลักเทียนพรรษา, 7 สิงหาคม 2562. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/149003
ขนิษฐา ทุมมากรณ์, คณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค, สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. (2562). "อุปกรณ์แกะสลักเทียนพรรษา". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/149003. (7 สิงหาคม 2562)
ขนิษฐา ทุมมากรณ์, คณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค, สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. "อุปกรณ์แกะสลักเทียนพรรษา". 7 สิงหาคม 2562: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/149003.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : อุปกรณ์แกะสลักเทียนพรรษา

ไม่พบข้อมูลการรีวิว