อัญเชิญเรือครุฑเหินเห็จลงน้ำจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

ข้อมูลผลงาน

  38      33     
 
Creative Commons License
อัญเชิญเรือครุฑเหินเห็จลงน้ำจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  อัญเชิญเรือครุฑเหินเห็จลงน้ำจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
คำอธิบาย :  พาครุฑเหินเห็จออกจากอู่

เมื่อเวลา ๑๗๑๑ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ น.อ.ณัฐวัฏ อร่ามเกลื้อ รอง ผอ.กรล.ขส.ทร. ได้นำกำลังพลฝีพายเรือพระราชพิธีจากแผนกเรือราชพิธี กรล.ขส.ทร. ไปยังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี ในการอัญเชิญเรือครุฑเหินเห็จลงน้ำจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี เพื่อลากจูงไปยังอู่หมายเลข ๑ อธบ.อร.
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  Facebook เพจเรือพระราชพิธี
คำสำคัญ :   เรือพระราชพิธี, เรือครุฑเหินเห็จ, ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค
URL :   https://www.facebook.com/royalbargesthailand
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   VDO Clip