วาดรูป Freehand Sketch วัดเชียงทอง

ข้อมูลผลงาน

  59      31     
 
Creative Commons License
วาดรูป Freehand Sketch วัดเชียงทอง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  วาดรูป Freehand Sketch วัดเชียงทอง
คำอธิบาย :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สมบูรณ์ เคหารมย์
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   เมืองมนต์สีธงไทย
คำสำคัญ :   สีน้ำ, ลายเส้น, ศิลปะ, ปากกา
URL :   https://www.facebook.com/aodtoo
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (28.01 MB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง