เครื่องสาวไหม

1,277      290
 
Creative Commons License
เครื่องสาวไหม ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : เครื่องสาวไหม
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : เครื่องสาวไหม หรือ พวงสาวไหม เป็นอุปกรณ์ที่จะช่วยในการตีเกลียวเส้นไหมหลาย ๆ เส้นจากรังไหมที่ต้มในหม้อให้เป็นเส้นเดียวที่มีลักษณะกลมแน่น วิธีการใช้งานจะสอดเส้นไหมใส่ในรูตรงกลางของเครื่องสาวไหม แล้วพันไปตามรอก ซึ่งเครื่องสาวไหมรุ่นเด่นชัย 1 จะมีรอกอยู่ 2 ตัว เมื่อพันไปจนครบแล้ว เส้นไหมจะถูกตีเกลียวประมาณ 7-9 รอบ
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : หัตถกรรมการทอผ้าไหม, พวงสาวไหม, การสาวไหม, เครื่องสาวไหม, การผลิตเส้นไหม
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ขนิษฐา ทุมมากรณ์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   คณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค, สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : http://www.esanpedia.oar.ubu.ac.th/sompornrat/saomai.php
URL :
:
ขนิษฐา ทุมมากรณ์, คณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค, สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. (2562). เครื่องสาวไหม, 21 สิงหาคม 2562. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/149756
ขนิษฐา ทุมมากรณ์, คณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค, สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. (2562). "เครื่องสาวไหม". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/149756. (21 สิงหาคม 2562)
ขนิษฐา ทุมมากรณ์, คณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค, สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. "เครื่องสาวไหม". 21 สิงหาคม 2562: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/149756.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : เครื่องสาวไหม

ไม่พบข้อมูลการรีวิว