อัก อุปกรณ์ทอผ้า

1,441      931
 
Creative Commons License
อัก อุปกรณ์ทอผ้า ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : อัก อุปกรณ์ทอผ้า
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : อักหรือ กวัก เป็นเครื่องมือสำหรับคัดเส้นด้าย เช่น เส้นไหม เส้นฝ้าย รูปร่างคล้ายระวิง เมื่อต้องการคัดเส้นด้ายจะใช้อักสาวด้ายออกจาก “กงกวัก” ในขณะที่สาวด้ายหากพบเส้นด้ายมีปมหรือไม่เรียบ ตะปุ่มต่ำ ก็จะใช้มีดแกะออก เป็นการคัดเส้นด้ายให้เรียบงาม อัก ต้องใช้คู่กับ กงกวัก
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : อุบลราชธานี, อุปกรณ์ทอผ้า, อัก, เครื่องมือทอผ้า
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ขนิษฐา ทุมมากรณ์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   คณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค, สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : http://www.esanpedia.oar.ubu.ac.th/localobjects/?p=171
URL :
:
ขนิษฐา ทุมมากรณ์, คณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค, สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. (2562). อัก อุปกรณ์ทอผ้า, 23 สิงหาคม 2562. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/149785
ขนิษฐา ทุมมากรณ์, คณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค, สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. (2562). "อัก อุปกรณ์ทอผ้า". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/149785. (23 สิงหาคม 2562)
ขนิษฐา ทุมมากรณ์, คณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค, สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. "อัก อุปกรณ์ทอผ้า". 23 สิงหาคม 2562: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/149785.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : อัก อุปกรณ์ทอผ้า

ไม่พบข้อมูลการรีวิว