หลี่ดักปลา

2,186      615
 
Creative Commons License
หลี่ดักปลา ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : หลี่ดักปลา
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : หลี่ดักปลา เป็นระบบจับปลาที่มีประสิทธิภาพอย่างหนึ่งที่คนอีสานโบราณได้ช่วยกันคิดประดิษฐ์ขึ้น กรณีที่มีร่องน้ำลำธารหรือลำห้วยที่น้ำไหลแรง เวลาหน้าน้ำมีน้ำไหลปลาจะมาตามน้ำ ชาวบ้านจะทำหลี่ดักปลาทั้งหมดที่มาตามน้ำ ลักษณะหลี่ด้านหน้าจะต่ำ ด้านหลังจะสูงขึ้นหรือระดับน้ำ ตรงท้ายหลี่จะมีที่ใส่ปลาขนาดใหญ่ ทุกสิ่งทุกอย่างที่ไหลมากับน้ำจะผ่านหลี่ทั้งหมดโครงสร้างของหลี่ได้ถูกออกแบบให้ทนต่อแรงการไหลของน้ำ ซึ่งมีแรงปะทะของน้ำมาก หลี่จะมีประสิทธิภาพสูงจะต้องเป็นที่มีน้ำไหลแรงมาก ๆ ปลาไม่สามารถว่ายทวนน้ำได้ ปลาจะถูกน้ำดันไปรวมกันในตุ้มเก็บปลาตรงท้ายหลี่ ถ้าน้ำไหลไม่แรงปลาสามารถว่ายทวนน้ำออกไปได้หลี่ก็ใช้ไม่ได้ผล
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : เครื่องมือประมง, หลี่ดักปลา, เครื่องมือจับปลา, ภาคอีสาน, การจับปลา, การประมงท้องถิ่น
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ขนิษฐา ทุมมากรณ์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   คณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค, สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : http://www.esanpedia.oar.ubu.ac.th/ubu-art-culture/?p=995
URL :
:
ขนิษฐา ทุมมากรณ์, คณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค, สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. (2562). หลี่ดักปลา, 23 สิงหาคม 2562. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/150337
ขนิษฐา ทุมมากรณ์, คณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค, สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. (2562). "หลี่ดักปลา". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/150337. (23 สิงหาคม 2562)
ขนิษฐา ทุมมากรณ์, คณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค, สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. "หลี่ดักปลา". 23 สิงหาคม 2562: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/150337.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : หลี่ดักปลา

ไม่พบข้อมูลการรีวิว