การสวนสนามของกองกำลังเสรีไทย

ข้อมูลผลงาน

  61      31     
 
Creative Commons License
การสวนสนามของกองกำลังเสรีไทย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  การสวนสนามของกองกำลังเสรีไทย
คำอธิบาย :  ภาพยนตร์การสวนสนามของกองกำลังเสรีไทย เป็นภาพยนตร์ที่ถ่ายทำโดยช่างภาพของฝ่ายสัมพันธมิตร ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๒ นำเสนอภาพการรวมพลของกลุ่มเสรีไทยทั่วทั้งประเทศ ซึ่งมีสมาชิกราว ๘,๐๐๐ คน เพื่อเข้าร่วมพิธีสวนสนามพร้อมด้วยอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายสัมพันธมิตร ณ ถนนราชดำเนินกลาง ในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๔๘๘ การสวนสนามของกองกำลังเสรีไทยนี้ นำโดยนายปรีดี พนมยงค์ ในฐานะหัวหน้ากลุ่มเสรีไทยในประเทศไทย สามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนเกี่ยวกับขบวนการเสรีไทย และขยายความเข้าใจด้านประวัติศาสตร์ของประเทศไทยในช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๒ ได้
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   ไม่ปรากฏชื่อผู้รังสรรค์ผลงาน
คำสำคัญ :   สวนสนาม, สงครามโลกครั้งที่ 2, กองกำลังเสรีไทย, นำภาพยนตร์กลับสู่โรงเรียน, เสรีไทย, ปรีดี พนมยงค์, ปรีดี
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   คลิปการเรียนรู้, ภาพเคลื่อนไหว, VDO Clip, Flash Clip, Resource Review

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (175.09 MB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง