เบื้องหลังสุดสาคร

ข้อมูลผลงาน

  57      40     
 
Creative Commons License
เบื้องหลังสุดสาคร is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  เบื้องหลังสุดสาคร
คำอธิบาย :  “เบื้องหลังสุดสาคร” กล่าวถึงการผลิตการ์ตูน “สุดสาคร” ภาพยนตร์การ์ตูนขนาดยาวเรื่องแรกของไทย ผลงานของปยุต เงากระจ่าง จิตรกรผู้สร้างภาพยนตร์การ์ตูนไทยสำเร็จเป็นคนแรก การนำเสนอของภาพยนตร์มีการอธิบายขั้นตอนแต่ละขั้นตอนของการผลิตในยุคที่ยังไม่มีการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์มาช่วย ซึ่งนับเป็นสื่อที่ดีในการนำไปใช้กับการเรียนการสอนด้านศิลปะ โดยเฉพาะใช้เพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการผลิตภาพยนตร์แอนิเมชัน จากภาพยนตร์นักเรียนจะได้เห็นภาพการทำงานจริงที่ทำงานกันอย่างมีระบบเป็นขั้นเป็นตอน และต้องใช้ทั้งความละเอียด รวมทั้งความอุตสาหะอย่างสูง เพื่อการผลิตการ์ตูน หรือภาพยนตร์แอนิขัน ๑ เรื่อง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   จิรบันเทิงฟิล์ม, ปยุต เงากระจ่าง
คำสำคัญ :   นำภาพยนตร์กลับสู่โรงเรียน, สุดสาคร, แอนิเมชันไทย, การ์ตูนไทย, เบื้องหลังสุดสาคร, ปยุต เงากระจ่าง
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   Resource Review, Flash Clip, คลิปการเรียนรู้, VDO Clip, ภาพเคลื่อนไหว

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (463.58 MB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง