น้ำท่วมกรุงเทพฯ ๒๔๘๕

ข้อมูลผลงาน

  107      45     
 
Creative Commons License
น้ำท่วมกรุงเทพฯ ๒๔๘๕ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  น้ำท่วมกรุงเทพฯ ๒๔๘๕
คำอธิบาย :  ภาพยนตร์บันทึกชีวิตของชาวกรุงเทพฯ ในวันหนึ่งแห่งช่วงเวลาที่กรุงเทพมหานครเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์เมื่อประมาณปลายเดือนกันยายน ปี พ.ศ. ๒๔๘๕ โรงเรียนสามารถนำไปปรับใช้ในการเรียนการสอนเรื่องเหตุภัยธรรมชาติต่าง ๆ ที่เคยเกิดในประเทศไทย นักเรียนจะได้เห็นภาพเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ในอดีต เห็นสถานที่สำคัญต่าง ๆ บุคคลสำคัญทางการเมือง ในสมัยนั้น และได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตท่ามกลางวิกฤติของคนไทยในสมัยก่อน
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
คำสำคัญ :   น้ำท่วมกรุงเทพฯ, แท้ ประกาศวุฒิสาร, พระนคร, น้ำท่วม, นำภาพยนตร์กลับสู่โรงเรียน, 2485, กรุงเทพ, ถนนราชดำเนิน
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   Resource Review, Flash Clip, ภาพเคลื่อนไหว, VDO Clip