พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข้อมูลผลงาน

  76      36     
 
Creative Commons License
พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
คำอธิบาย :  พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นภาพยนต์ที่จัดทำขึ้นโดยกองภาพยนตร์เผยแผ่ข่าว กรมรถไฟหลวง เพื่อจำหน่ายแก่ผู้สนใจเก็บไว้เป็นที่ระลึก ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่มีการบันทึกภาพยนตร์พระราชพิธีสำคัญตามโบราณราชประเพณีของไทย ภาพยนตร์นี้แสดงให้นักเรียนเห็นบรรยากาศพระราชพิธีในยุคนั้น บุคคล สถานที่สำคัญต่าง ๆ และได้เรียนรู้ลำดับขั้นตอนของพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   กองภาพยนตร์เผยแผ่ข่าว กรมรถไฟหลวง
คำสำคัญ :   กรมรถไฟหลวง, รัชการที่ ๗, พระราชพิธี, ร.7, พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว, รัชการที่ 7, พระราชพิธีบรมราชาภิเษก, นำภาพยนตร์กลับสู่โรงเรียน, กองภาพยนตร์เผยแผ่ข่าว, ราชาภิเษก
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   Resource Review, คลิปการเรียนรู้, กรณีศึกษา, VDO Clip, ภาพเคลื่อนไหว, เอกสารจดหมายเหตุ, Flash Clip