นิ้วเพชร

ข้อมูลผลงาน

  183      27     
 
Creative Commons License
นิ้วเพชร is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  นิ้วเพชร
คำอธิบาย :  “นิ้วเพชร” เป็นภาพยนตร์ที่ถ่ายทอดการแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ตอน นารายณ์ปราบนนทุก ตลอดทั้งเรื่อง ภาพยนตร์เรื่องนี้จัดสร้างโดยกรมศิลปากร ถ่ายทำโดยรัตน์ เปสตันยี ณ โรงถ่ายหนุมานภาพยนตร์ ควบคุมดูแลท่ารำโดยท่านผู้หญิงแผ้ว สนิทวงศ์เสนี (ศิลปินแห่งชาติประจำปี พ.ศ. ๒๕๒๘) โดยมีนักแสดงเป็นชั้นครูของวงการนาฏศิลป์ เช่น ครูทองเริ่ม มงคลนัฐ แสดงเป็นนนทุก ครูอาคม สายาคม แสดงเป็นพระอิศวร ครูทองสุข ทองหลิม แสดงเป็นพระนารายณ์ “นิ้วเพชร” เป็นภาพยนตร์ที่นำความงดงามวิจิตรของการแสดงนาฏศิลป์ชั้นสูงของไทยมาถ่ายทอดผ่านมุมมองของภาพยนตร์ โดยได้มีการปรับท่ารำและส่วนอื่น ๆ จากรูปแบบโขนปกติให้เหมาะกับการนำมาใช้แสดงในภาพยนตร์ เช่นการตัดบทร้องที่มีอยู่ในการแสดงนาฏศิลป์ไทยแบบดั้งเดิมออกไป เหลือเพียงดนตรีที่ใช้บรรเลง และยังคงท่ารำตามแบบฉบับนาฏศิลป์ไทยไว้ นอกจากนี้เพื่อให้สามารถเผยแพร่ความงดงามนี้สู่ชาวโลกได้ จึงได้มีการบรรยายเสียงเพื่ออธิบายเรื่องราวเป็นภาษาอังกฤษโดย ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
คำสำคัญ :   นาฏศิลป์, นำภาพยนตร์กลับสู่โรงเรียน, กรมศิลปากร, โขน, รัตน์ เปสตันยี, พระนารายณ์
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ, ภาษาไทย
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   ภาพเคลื่อนไหว, Resource Review, เอกสารจดหมายเหตุ, VDO Clip, Flash Clip

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (224.78 MB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง