กาพย์เห่เรือเฉลิมพระเกียรติ บทที่ 2 ชมเรือกระบวน

2,176      834
 
Creative Commons License
กาพย์เห่เรือเฉลิมพระเกียรติ บทที่ 2 ชมเรือกระบวน ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มา 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : กาพย์เห่เรือเฉลิมพระเกียรติ บทที่ 2 ชมเรือกระบวน
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : กาพย์เห่เรือเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเสด็จเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค วันที่ ๒๔ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ บทที่ ๒ ชมเรือกระบวน
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : โอกาสมหามงคลการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเสด็จเลียบพระนคร, บทร้องกรอง, คำร้องกรอง, บทที่ 2 ชมเรือกระบวน, เรือพระราชพิธี, กาพย์เห่เรือเฉลิมพระเกียรติ, พระราชพิธีบรมราชาภิเษก, ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค, คำกลอน
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ทองย้อย แสงสินชัย
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   Facebook เพจเรือพระราชพิธี
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   อื่นๆ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
ทองย้อย แสงสินชัย, Facebook เพจเรือพระราชพิธี. (2562). กาพย์เห่เรือเฉลิมพระเกียรติ บทที่ 2 ชมเรือกระบวน, 30 กันยายน 2562. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/156148
ทองย้อย แสงสินชัย, Facebook เพจเรือพระราชพิธี. (2562). "กาพย์เห่เรือเฉลิมพระเกียรติ บทที่ 2 ชมเรือกระบวน". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/156148. (30 กันยายน 2562)
ทองย้อย แสงสินชัย, Facebook เพจเรือพระราชพิธี. "กาพย์เห่เรือเฉลิมพระเกียรติ บทที่ 2 ชมเรือกระบวน". 30 กันยายน 2562: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/156148.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : กาพย์เห่เรือเฉลิมพระเกียรติ บทที่ 2 ชมเรือกระบวน

ไม่พบข้อมูลการรีวิว