หลักสูตร วิทยาการ เวชศาสตร์ความงาม

ข้อมูลผลงาน

  116      49     
 
Creative Commons License
หลักสูตร วิทยาการ เวชศาสตร์ความงาม is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  หลักสูตร วิทยาการ เวชศาสตร์ความงาม
คำอธิบาย :  หลักสูตร วิทยาการ เวชศาสตร์ความงาม
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  กฤตยะ จันทรสูนย์
คำสำคัญ :   หลักสูตร, วิทยาการเวชศาสตร์ความงาม, แผนการสอน
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สุขศึกษาและพลศึกษา, วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   แผนการสอน, ประมวลวิชา, Unit of Study