กระทงจากใบไม้ง่ายจัง แบบที่ 21(เปลือกข้าวโพด)

ข้อมูลผลงาน

  22      19     
 
Creative Commons License
กระทงจากใบไม้ง่ายจัง แบบที่ 21(เปลือกข้าวโพด) is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  กระทงจากใบไม้ง่ายจัง แบบที่ 21(เปลือกข้าวโพด)
คำอธิบาย :  เป็นกระทงจากวัสดุธรรมชาติ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กลีบทำจากเปลือกข้าวโพด ตกแต่งด้วยดอกบานไม่รู้โรย ดอกดาวเรือง เพิ่มความอ่อนหวานด้วยใบโปร่งฟ้าที่ฐานกระทง ประหยัดค่าใช้จ่าย ทำง่าย เด็กๆ ก็ทำได้ ผู้จัดทำสามารถประยุกต์การตกแต่งได้ตามความชอบ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  วรีวรรณ โขนงนุช
คำสำคัญ :   ภูมิปัญญาท้องถิ่น, DIY, กระทงประดับ, สิ่งประดิษฐ์
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   VDO Clip

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (74.77 MB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง