นิตยสารสาระวิทย์ ฉบับที่ 80 เดือนพฤศจิกายน 2562

ข้อมูลผลงาน

  1,285      330     
 
Creative Commons License
นิตยสารสาระวิทย์ ฉบับที่ 80 เดือนพฤศจิกายน 2562 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  นิตยสารสาระวิทย์ ฉบับที่ 80 เดือนพฤศจิกายน 2562
คำอธิบาย :  นิตยสารสาระวิทย์ ฉบับที่ 80 เดือนพฤศจิกายน 2562
"ย่อยโลกข้อมูลข่าวสารวิทยาศาสตร์เพื่อคุณ"

เรื่องเด่นประจำฉบับ
เรื่องจากปก: ไกลกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางโลก! ระยะทางอพยพ “เหยี่ยวนกเขา”
บทความพิเศษ: โนเบล - ใครได้รางวัลอะไรในปี 2019
คอลัมน์แนะนำ: สาระวิทย์ในศิลป์
ระเบียงข่าว วิทย์-เทคโนฯ ไทย :
• Magik Growth ถุงปลูกใช้ซ้ำ นวัตกรรมรักษ์โลก
• อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร เปิดเทศกาล “ชมดาว...รับลมหนาว”
หน้าต่างข่าว วิทย์-เทคโนฯ โลก :
• ครั้งแรกในประวัติศาสตร์กับการเดินอวกาศของนักบินอวกาศ ”หญิงล้วน”
• จีนพัฒนา “รถขุดเหมือง 5G” ทำงานฉลุยไม่ง้อมนุษย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช)
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   นายปริทัศน์ เทียนทอง
คำสำคัญ :   อวกาศ, เทคโนโลยี, สารคดี, NSTDA, สวทช, วิทยาศาสตร์
URL :   https://www.nstda.or.th/sci2pub/sarawit/
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   บทความ, Software, กิจกรรม และ Labs, หนังสือ