ครูช้างสอนวาดรูป ตอนที่ 189 ใช้เกลือวาดสีน้ำ ก็ได้เหรอ?? สร้างเทคนิคแปลกตา | Watercolor technique

ข้อมูลผลงาน

  53      26     
 
Creative Commons License
ครูช้างสอนวาดรูป ตอนที่ 189 ใช้เกลือวาดสีน้ำ ก็ได้เหรอ?? สร้างเทคนิคแปลกตา | Watercolor technique is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  ครูช้างสอนวาดรูป ตอนที่ 189 ใช้เกลือวาดสีน้ำ ก็ได้เหรอ?? สร้างเทคนิคแปลกตา | Watercolor technique
คำอธิบาย :  ใช้เกลือวาดสีน้ำ ก็ได้เหรอ?? สร้างเทคนิคแปลกตา | Watercolor technique
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ครูช้าง จาก ThaiArtStudio
คำสำคัญ :   เทคนิค, เกลือ, Watercolor technique, วาดสีน้ำ
URL :   https://www.youtube.com/watch?v=Sa57lloY12s
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   คลิปการเรียนรู้, VDO Clip

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (100.86 MB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง