ครูช้างสอนวาดรูป ตอนที่ 191 แก้ปัญหามือใหม่ ระบายสีน้ำยังไงก็ไม่เรียบซักที | watercolor technique

ข้อมูลผลงาน

  48      14     
 
Creative Commons License
ครูช้างสอนวาดรูป ตอนที่ 191 แก้ปัญหามือใหม่ ระบายสีน้ำยังไงก็ไม่เรียบซักที | watercolor technique is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  ครูช้างสอนวาดรูป ตอนที่ 191 แก้ปัญหามือใหม่ ระบายสีน้ำยังไงก็ไม่เรียบซักที | watercolor technique
คำอธิบาย :  แก้ปัญหามือใหม่ ระบายสีน้ำยังไงก็ไม่เรียบซักที | watercolor technique
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ครูช้าง จาก ThaiArtStudio
คำสำคัญ :   ระบายสีน้ำ, watercolor technique, มือใหม่, แก้ปัญหา
URL :   https://www.youtube.com/watch?v=HeusXbTFZbU
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   คลิปการเรียนรู้, VDO Clip