ครูช้างสอนวาดรูป ตอนที่ 192 วาดรูปปากยังไง? ไม่ให้เบี้ยว | พื้นฐานการวาดภาพคนเหมือน | วิธีวาดรูปปากคน

ข้อมูลผลงาน

  227      29     
 
Creative Commons License
ครูช้างสอนวาดรูป ตอนที่ 192 วาดรูปปากยังไง? ไม่ให้เบี้ยว | พื้นฐานการวาดภาพคนเหมือน | วิธีวาดรูปปากคน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  ครูช้างสอนวาดรูป ตอนที่ 192 วาดรูปปากยังไง? ไม่ให้เบี้ยว | พื้นฐานการวาดภาพคนเหมือน | วิธีวาดรูปปากคน
คำอธิบาย :  วาดรูปปากยังไง? ไม่ให้เบี้ยว | พื้นฐานการวาดภาพคนเหมือน | วิธีวาดรูปปากคน
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ครูช้าง จาก ThaiArtStudio
คำสำคัญ :   พื้นฐานการวาดภาพ, วิธีวาดรูป, วาดรูป, ปาก, คนเหมือน, ปากคน
URL :   https://www.youtube.com/watch?v=OMoCcKmA7yA
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   คลิปการเรียนรู้, VDO Clip

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (65.03 MB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง