ครูช้างสอนวาดรูป ตอนที่ 193 วิธีวาดปากยิ้มเห็นฟัน | พื้นฐานวาดภาพคนเหมือน | ขั้นตอนวาดฟัน

ข้อมูลผลงาน

  53      27     
 
Creative Commons License
ครูช้างสอนวาดรูป ตอนที่ 193 วิธีวาดปากยิ้มเห็นฟัน | พื้นฐานวาดภาพคนเหมือน | ขั้นตอนวาดฟัน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  ครูช้างสอนวาดรูป ตอนที่ 193 วิธีวาดปากยิ้มเห็นฟัน | พื้นฐานวาดภาพคนเหมือน | ขั้นตอนวาดฟัน
คำอธิบาย :  วิธีวาดปากยิ้มเห็นฟัน | พื้นฐานวาดภาพคนเหมือน | ขั้นตอนวาดฟัน
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ครูช้าง จาก ThaiArtStudio
คำสำคัญ :   วาดฟัน, พื้นฐาน, คนเหมือน, วาดภาพ, ขั้นตอน
URL :   https://www.youtube.com/watch?v=kt7C8Sbzyeg
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   VDO Clip, คลิปการเรียนรู้