ครูช้างสอนวาดรูป ตอนที่ 194 หัดวาดรูปปากด้านข้างยังไง?? ไม่ให้เบี้ยว |พื้นฐานการวาดภาพคนเหมือน

ข้อมูลผลงาน

  46      22     
 
Creative Commons License
ครูช้างสอนวาดรูป ตอนที่ 194 หัดวาดรูปปากด้านข้างยังไง?? ไม่ให้เบี้ยว |พื้นฐานการวาดภาพคนเหมือน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  ครูช้างสอนวาดรูป ตอนที่ 194 หัดวาดรูปปากด้านข้างยังไง?? ไม่ให้เบี้ยว |พื้นฐานการวาดภาพคนเหมือน
คำอธิบาย :  หัดวาดรูปปากด้านข้างยังไง?? ไม่ให้เบี้ยว |พื้นฐานการวาดภาพคนเหมือน
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ครูช้าง จาก ThaiArtStudio
คำสำคัญ :   ปาก, คน, พื้นฐาน, การวาดภาพ
URL :   https://www.youtube.com/watch?v=sGQdWYrWqsU
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   คลิปการเรียนรู้, VDO Clip