ครูช้างสอนวาดรูป ตอนที่ 195 หัดวาดจมูกยังไง?? ไม่ให้เบี้ยว! |พื้นฐานการวาดภาพคนเหมือน| ร่างภาพจมูก

ข้อมูลผลงาน

  71      33     
 
Creative Commons License
ครูช้างสอนวาดรูป ตอนที่ 195 หัดวาดจมูกยังไง?? ไม่ให้เบี้ยว! |พื้นฐานการวาดภาพคนเหมือน| ร่างภาพจมูก is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  ครูช้างสอนวาดรูป ตอนที่ 195 หัดวาดจมูกยังไง?? ไม่ให้เบี้ยว! |พื้นฐานการวาดภาพคนเหมือน| ร่างภาพจมูก
คำอธิบาย :  หัดวาดจมูกยังไง?? ไม่ให้เบี้ยว! |พื้นฐานการวาดภาพคนเหมือน| ร่างภาพจมูก
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ครูช้าง จาก ThaiArtStudio
คำสำคัญ :   ร่างภาพ, การวาดภาพ, พื้นฐาน, จมูก, คน
URL :   https://www.youtube.com/watch?v=EhGqQlQOW0o
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   คลิปการเรียนรู้, VDO Clip