ครูช้างสอนวาดรูป ตอนที่ 173 DIY wet palette จานสีอะคริลิคแบบเปียก กันสีแห้ง เก็บสีได้นานเวอร์

ข้อมูลผลงาน

  65      23     
 
Creative Commons License
ครูช้างสอนวาดรูป ตอนที่ 173 DIY wet palette จานสีอะคริลิคแบบเปียก กันสีแห้ง เก็บสีได้นานเวอร์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  ครูช้างสอนวาดรูป ตอนที่ 173 DIY wet palette จานสีอะคริลิคแบบเปียก กันสีแห้ง เก็บสีได้นานเวอร์
คำอธิบาย :  DIY wet palette จานสีอะคริลิคแบบเปียก กันสีแห้ง เก็บสีได้นานเวอร์ 
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ครูช้าง จาก ThaiArtStudio
คำสำคัญ :   เก็บสี, กันสีแห้ง, จานสีอะคริลิคแบบเปียก, DIY wet palette
URL :   https://www.youtube.com/watch?v=l6SRxqi2EEg
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   คลิปการเรียนรู้, VDO Clip

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (76.51 MB)