ครูช้างสอนวาดรูป ตอนที่ 177 3 เทคนิค เกี่ยวกับดินสอ ทำแล้ว วาดง่ายขึ้นเยอะ |Drawing Technique

ข้อมูลผลงาน

  191      22     
 
Creative Commons License
ครูช้างสอนวาดรูป ตอนที่ 177 3 เทคนิค เกี่ยวกับดินสอ ทำแล้ว วาดง่ายขึ้นเยอะ |Drawing Technique is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  ครูช้างสอนวาดรูป ตอนที่ 177 3 เทคนิค เกี่ยวกับดินสอ ทำแล้ว วาดง่ายขึ้นเยอะ |Drawing Technique
คำอธิบาย :  3 เทคนิค เกี่ยวกับดินสอ ทำแล้ว วาดง่ายขึ้นเยอะ |Drawing Technique 
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ครูช้าง จาก ThaiArtStudio
คำสำคัญ :   Drawing Technique, เทคนิค, ดินสอ, วาดรูป
URL :   https://www.youtube.com/watch?v=j-hm3Ds74hk
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   คลิปการเรียนรู้, VDO Clip

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (25.12 MB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง