ครูช้างสอนวาดรูป ตอนที่ 179 เคล็ดลับ ผสมสีให้ง่ายและเร็ว |Color mixing lesson for beginners

ข้อมูลผลงาน

  50      27     
 
Creative Commons License
ครูช้างสอนวาดรูป ตอนที่ 179 เคล็ดลับ ผสมสีให้ง่ายและเร็ว |Color mixing lesson for beginners is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  ครูช้างสอนวาดรูป ตอนที่ 179 เคล็ดลับ ผสมสีให้ง่ายและเร็ว |Color mixing lesson for beginners
คำอธิบาย :  เคล็ดลับ ผสมสีให้ง่ายและเร็ว |Color mixing lesson for beginners
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ครูช้าง จาก ThaiArtStudio
คำสำคัญ :   lesson for beginners, เคล็ดลับ, ผสมสี, Color mixing
URL :   https://www.youtube.com/watch?v=NywhriGLOsw
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   VDO Clip, คลิปการเรียนรู้

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (106.25 MB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง