ครูช้างสอนวาดรูป ตอนที่ 182 วาดรูปต้องมีพรสวรรค์จริงหรือ? l แชทแชร์ Chats Share บุกสตูดิโอครูช้าง

ข้อมูลผลงาน

  60      19     
 
Creative Commons License
ครูช้างสอนวาดรูป ตอนที่ 182 วาดรูปต้องมีพรสวรรค์จริงหรือ? l แชทแชร์ Chats Share บุกสตูดิโอครูช้าง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  ครูช้างสอนวาดรูป ตอนที่ 182 วาดรูปต้องมีพรสวรรค์จริงหรือ? l แชทแชร์ Chats Share บุกสตูดิโอครูช้าง
คำอธิบาย :  วาดรูปต้องมีพรสวรรค์จริงหรือ? l แชทแชร์ Chats Share บุกสตูดิโอครูช้าง 
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ครูช้าง จาก ThaiArtStudio
คำสำคัญ :   Chats Share, แชทแชร์, พรสวรรค์, วาดรูป, ครูช้าง, สตูดิโอ
URL :   https://www.youtube.com/watch?v=V8OtmZNsdoA
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   VDO Clip, คลิปการเรียนรู้

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (169.43 MB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง